Onze geliefde overledenen zijn belangrijk om alles wat ze ons gegeven hebben en verdienen ons respect. Mortuarium Sint Willebrord is door het gebouw zelf, de architectuur, de inrichting en de mooie wandschilderingen een respectvolle omgeving waarin onze overledenen opgebaard kunnen worden en waarin wij op een zeer persoonlijke manier afscheid kunnen nemen.

Het Mortuarium is een initiatief van de toenmalige Parochie H. Willibrordus. Na de fusie met de andere parochies in de regio Rucphen is het Mortuarium eigendom van en wordt het geëxploiteerd door de Sint Franciscusparochie. Maar het Mortuarium heeft en houdt een profaan karakter. Dat wil zeggen, iedereen is welkom, ongeacht herkomst, afkomst of kerkelijke gezindte. U kunt hier uw dierbare ook laten opbaren en afscheid nemen zonder dat er een kerkelijke plechtigheid volgt.

Aula

Er is een kleine aula in het Mortuarium, waar op respectvolle wijze met een gezelschap tot maximaal 40 personen afscheid kan worden genomen van een dierbare overledene. U kunt dit afscheid geheel naar eigen inzicht vorm geven, met een voorganger van uw keuze.

Maar ook een kerkelijke plechtigheid in de aula voorgegaan door een pastor van onze Parochie is eveneens mogelijk.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, zie de contactpagina.